Logolink.png

Účet 122 – Polotovary vlastní výroby

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Položka B.I.5. Polotovary vlastní výroby

Právní rámec

Vyhláška č. 410/2009 Sb., Příloha č. 7 Směrná účtová osnova

Účtování

Účtování polotovarů vlastní výroby způsobem A
Přírůstek zásob polotovarů vlastní výroby                     122/508
Úbytek zásob polotovarů vlastní výroby                      508/122
Účtování polotovarů vlastní výroby způsobem B
Účtování ke dni uzavírání účetních knih
Vyúčtování počátečního zůstatku polotovarů vlastní výroby             508/122
Zaúčtování konečného zůstatku polotovarů vlastní výroby na základě inventarizace  122/508

Metodika

V rozvaze jsou polotovary vlastní výroby vedeny jako zásoby pod číslem I.
Polotovary vlastní výroby se vykazují v rozvaze na položce B.I.5.
Polotovary vlastní výroby patří mezi oběžná aktiva, účet 122.
U polotovarů vlastní výroby se může účtovat způsobem A i způsobem B.

Způsob účtování A je přehlednější způsob účtování zásob polotovarů vlastní výroby.
Pořízení zásob polotovarů vlastní výroby se účtuje na účet 122.
Zvýšení zásob polotovarů vlastní výroby na účet nákladový 508 – změna stavu zásob vlastní výroby, manka a škody na nákladový účet 547 – manka a škody.

Při účtování způsobem B se účtuje pořízení polotovarů vlastní výroby na nákladový účet 508 – změna stavu zásob vlastní výroby. Při způsobu B se musí vést skladovou evidenci polotovarů vlastní výroby.
Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy příslušných účtů polotovarů vlastní výroby převedou na stranu MÁ DÁTI nákladových účtů a poté se musí stav skladové evidence zaúčtovat na stranu MÁ DÁTI příslušného účtu zboží se souvztažným zápisem příslušného nákladového účtu na stranu DAL.

Odkazy

Směrná účtová osnova – účtové třídy a syntetické účty
Účtová třída 1 – Zásoby a opravné položky
Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní výroby

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje