Logolink.png

Účetnictví

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.

Právní předpisy

§ 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví


Odkazy

Účetnictví účetní jednotky - úplné
Účetnictví – základní účetní pojmy

Osobní nástroje