Logolink.png

Účetnictví účetní jednotky - úplné

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Účetníctví účetní jednotky je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny případy, které měla zaúčtovat podle § 3 a nejpozději do konce tohoto období za jemu bezprostředně předcházející účetní období sestavila účetní závěrku.

Právní rámec

§ 8 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Osobní nástroje