Logolink.png

Účetnictví – základní účetní pojmy

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Základní pojmy v účetnictví jsou definovány v:

  • zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • vyhlášce č. 410/2009 Sb.
  • českých účetních standardech

Navazujícími zákony jsou daňové zákony, občanský zákoník, obchodní zákoník, zákoník práce a další

Právní rámec

Zákon č 563/1991 Sb., o účetnictví
Vyhláška č. 410/2009 Sb.
České účetní standardy

Metodika

Pro správné účtování hospodářských operací je důležité správné definování účetních pojmů.

Odkazy

Účetní závěrka
Analytický účet
Bilanční kontinuita
Deník
Hlavní kniha
Identifikační záznam
Knihy analytických účtů
Knihy podrozvahových účtů
Oprava majetku
Penále
Podpisový záznam
Pokuty
Předkontace
Princip podvojnosti a souvztažnosti v účetnictví
Rozvahové účtování
Směrná účtová osnova
Syntetický účet
Škoda na majetku
Účetnictví
Účetní doklady
Účetní jednotky
Účetní knihy
Účetní knihy – otevírání a uzavírání
Účetní případ
Účtový rozvrh
Účty aktiv
Účty pasiv
Účty výsledkové
Účtový rozvrh
Účetní výkazy
Účetní zápisy
Účetní záznamy
Účetní záznam – jeho průkaznost
Účetní záznam – jeho formy
Účetní záznam – úschova
Účetní záznam – oprava
Údržba majetku
Úkoly a požadavky účetnictví
Výroční zpráva podle zákona o účetnictví
Výsledkové účtování
Význam funkce účetnictví
Závazky

Jiné

Účetnictví

Osobní nástroje