Logolink.png

Účinnost povolení

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Plnění povinné školní docházky podle § 38 odst. 1 písm. c) se povoluje s účinností od 1. září školního roku následujícího po podání žádosti, a to na období nejvýše 5 let.

Právní rámec

§ 38a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

Odkazy

Školský zákon – obsah
Povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole

Jiné

Aktualizace k 1.1.2013

Osobní nástroje