Logolink.png

Ústřední orgány státní správy

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Ústřední orgán státní správy (nebo také ústřední správní orgán je orgánem moci výkonné = vykonává správu na věcně vymezeném úseku fungování společnosti. Jedná se o správní úřady, jemuž není nadřízen žádný jiný úřad, ale zpravidla vláda.
Ústřední orgány státní správy jsou:
- Ministerstva,
- Ústřední orgány státní správy vymezené zákonem: Český statistický úřad, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Úřad vlády ČR a další.

Právní rámec

§ 1 a § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústř. orgánů státní správy ČR

Odkazy

Veřejná správa

Osobní nástroje