Logolink.png

Ústřední věstník ČR

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Ústřední věstník České republiky vydává Ministerstvo spravedlnosti v listinné a elektronické formě. Ve věstníku se uveřejňují údaje, jejichž uveřejnění v něm stanoví zákon nebo jiný právní předpis. Žádost o uveřejnění údajů ve Věstníku se zasílá Ministerstvu spravedlnosti – redakci Věstníku s takovým obsahem, aby je bylo možno ve Věstníku uveřejnit. Za správnost uveřejněných údajů odpovídá žadatel; za správnost uveřejnění odpovídá redakce Věstníku.

Kontakty uvádíme níže v odkazech.

Právní rámec

Usnesení vlády ČR č. 631 ze dne 20. června 2001, o zásadách pro vydávání a obsah Ústředního věstníku České republiky

Odkaz

Veřejná správa

Kontakt

Adresa
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje