Logolink.png

Časové použití rozpočtu

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Do plnění rozpočtu se zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty, resp. takové finanční operace, které byly uskutečněny v kalendářním roce.

(2) Do plnění výdajů se zařazuje jen takové čerpání prostředků, které se uskutečnilo v kalendářním roce.

(3) Pro zařazení příjmu nebo výdaje do plnění rozpočtu v kalendářním roce je rozhodující datum připsání anebo odepsání prostředků na bankovních účtech.

(4) Územní samosprávný celek a svazek obcí může přijímat nebo poskytovat zálohy na věcná plnění smluv, která se uskuteční až v následujícím roce.

(5) Územní samosprávný celek a svazek obcí může stanovit časovou použitelnost dotací nebo příspěvků ze svého rozpočtu jejich příjemcům, a to zpravidla na období do konce rozpočtového roku nebo i do pozdějšího termínu, jestliže to odpovídá účelu poskytnutých peněžních prostředků.

Právní rámec

§ 18 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Metodika

Rozpočet se sestavuje na rok a v tomto období musí být také využit.

Rozpočet zahrnuje jen takové příjmy, výdaje a takové finanční operace, které byly uskutečněny v kalendářním roce.

Rozhodujícím kritériem je datum připsání anebo odepsání prostředků na bankovních účtech (tj. od 1.1. do 31.12. příslušného kalendářního roku).

Odkazy

Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje