Logolink.png

Čestné občanství obce

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Obec může udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné občanství obce.
Čestný občan obce má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce.

(2) Obec může udělovat ceny obce.

Právní rámec

§ 36 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Odkazy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Obsah
Obecní zřízení
Občan obce

Jiné

Aktualizace k 1.1.2013

Osobní nástroje