Logolink.png

Bezdůvodné obohacení

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

§ 324 ZP odkazuje na §§ 451, 454, 455 odst. 1, §§ 456 až 459 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.). Z výše uvedeného vyplývá, že při posuzování, zda u zaměstnance došlo k bezdůvodnému obohacení musí vzít zaměstnavatel v úvahu ustanovení občanského zákoníku. Nemusí se jednat pouze o zaměstnance - může jít i o cizí osobu, v případě chybně zadaného účtu a tím převedení finančních prostředků na špatný účet.


Právní rámec

§ 324 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Za bezdůvodné obohacení se považuje takový majetek, který zaměstnanec nabyl bez právního důvodu (v tomto případě se může jednat například o omylem vyplacenou částku) nebo plněním z neplatného právního úkonu (například z dohody o provedení práce, pokud tato nebyla sjednána písemnou formou a je tedy v podstatě neplatná).
Ale také plněním z právního důvodu, který odpadl, zanikl.

Samozřejmě, že bezedným obohacením je i majetkový prospěch získaný nelegálně (nepoctivě).


Odkazy

Pracovní vztahy

Osobní nástroje