Logolink.png

Cizí prostředky

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Územní samosprávný celek a dobrovolný svazek obcí může dočasně spravovat peněžní prostředky, které mu byly svěřeny jinými fyzickými nebo právnickými osobami a to do doby, kdy dojde k jejich vrácení, případně k jejich vyúčtování.

Cizí prostředky jsou peněžní prostředky shromážděné na konkrétní účel.

Cizí prostředky nejsou součástí příjmů nebo výdajů rozpočtu, evidují se odděleně na základním běžném účtu nebo na samostatných bankovních účtech a jejich obraty se zachycují mimo rozpočtovou skladbu.

Samostatný bankovní účet cizích prostředků se používá pro oddělené uložení cizích peněžních prostředků, zejména pro omylem došlé peněžní prostředky, veřejné sbírky, prostředky nájemníků vybrané k zajištění nájemného apod.

Právní rámec

§ 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
§ 45 odst. 9) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Účtování

Cizí prostředky se zachycují

a. na účtu 245 - Jiné běžné účty
b. na účtu 231 - Základní běžný účet,použije se položka 8901,kterou se označí 
  mimorozpočtové prostředky
c. na účtu 261 - pokladna

a. účtování cizích prostředků prostřednictvím účtu 245 - Jiné běžné účty

1. způsob - jako protiúčet se použije účet 419 - Ostaní fondy
příjem cizích prostředků    
                předpis                         245/378(459)
                úhrada                            378/419
příjem cizích prostředků bez předpisu                            245/419
čerpání cizích prostředků                                  419/245
2. způsob - jako protiúčet se použije účet 378 (459) 

příjem cizích prostředků                                245/378(459)
čerpání cizích postředků                                378(459)/245

b. účtování cizích prostředků na ZBÚ

příjem cizích prostředků na ZBÚ       pol. 8901                231/378(459)
čerpání cizích prostředků ze ZBÚ       pol. 8901                378(459)/231 


c. účtování cizích prostředků prostřednictvím účtu 261 - pokladna

příjem cizích prostředků                           261/378 (459) nebo 419
čerpání cizích prostředků                          378(459) nebo 419/261 

Proúčtování pokladny přes ZBÚ se musí proúčtovat v režimu cizích prostředků, tedy použitím položky 8901.

Pokladnu lze účtovat i analyticky, přičemž bude samostatně vedená pokladna cizích prostředků a proúčtování přes ZBÚ není potřebné.

Metodika

O cizích prostředcích se účtuje v případě organizování veřejné sbírky, přijaté kauce např. na nájem a pod. Z pohledu účtování ÚSC se cizí prostředky považuji za mimorozpočtové příjmy a výdaje.

Odkazy

Obsah rozpočtu
Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje