Logolink.png

Daň z příjmů a mzdy, rok 2011

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Daně z příjmů upravuje zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

  • Daňový pokyn MF D-6 k jednotnému postupu
  • Pokyn MF D-285 k aplikaci § 6, odst. 1 a 2 zákona

Od 1. 1. 2011 byl nahrazen zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků (ten byl celý zrušen) zákonem č. 280/2009 Sb. daňový řád (ten se vztahuje i k ostatním daním, nejenom k daním z příjmů. Jde o procesní zákon)

Právní rámec

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád
Zákon č. 281/2009 Sb. (zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu)

Doplňující informace

Daňový řád upravuje například:

  • Místní příslušnost
  • Kontrolní činnosti správce daně
  • Zajištění a vymáhání daně
  • Zaokrouhlování
  • Dochází k mnoha změnám oproti předcházejícímu zákonu o správě daní a poplatků.
  • Přináší změny mnoho změn v názvosloví, ale nejedná se pouze o jiné pojmenování – bývá i jiná specifikace pojmu.

Zákon o daních z příjmů:
Tento zákon řeší daně z příjmů jako celek. Vztahuje se jak na fyzické osoby, tak na osoby právnické.
Určuje, které příjmy a za jakých podmínek dani podléhají, případně nepodléhají nebo jsou od daně osvobozené, termíny splatnosti daně, termíny podání tvrzení (přiznání).
Zákon č. 281/2009 Sb., týká se mnoha zákonů, řeší i zákon. č. 586/1992 Sb., a to v části devatenácté a Čl. XXI. Jde v podstatě o to, že je měněn text některých ustanovení zákona o daních z příjmů a přečíslování některých §§ a odstavců tohoto zákona.

Odkazy

Vymezení příjmů ze závislé činnosti, rok 2011
Formy příjmů, rok 2011
Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů, rok 2011
Příjmy od daně osvobozené – obecně, rok 2011
Výčet nezdanitelných základů daně u zaměstnanců, rok 2011
Sleva na dani na vyživované dítě uplatněná u zaměstnavatele formou bonusu, rok 2011
Základ daně z příjmů ze závislé činnosti, rok 2011
Položky snižující daň z příjmu – výčet, rok 2011
Zaokrouhlování u srážkové daně, od 15. 7. 2011 novelizován
Výpočet daně u nerezidentů, rok 2011
Odvody zálohové a srážkové daně, rok 2011
Povinnosti plátce daně, rok 2011
Prohlášení k dani z příjmů, rok 2011
Kdy je možno požádat o roční zúčtování záloh na daň z příjmů, rok 2011
Podmínky pro provedení ročního zúčtování, rok 2011
Postup při ročním zúčtování záloh na daň, rok 2011
Cizojazyčné doklady pro uplatňování nezdanitelných částí základu daně, rok 2011
Dohoda o provedení práce – změna od r. 2011

Jiné

[Portál veřejné správy]

Osobní nástroje