Logolink.png

Daň z přidané hodnoty

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Daň z přidané hodnoty je nepřímá daň založená na průběžném zdaňování rozdílů mezi hodnotou nakoupených vstupů a uskutečněných výstupů, tzv. přidané hodnoty.

Právní rámec

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Metodika

Účetní jednotka, která je plátcem DPH, musí zdaňovat výstupy (prodej zboží, výrobku, služeb) a může nárokovat odpočet daně na výstupu. Rozdíl mezi daní na výstupu a daní na vstupu je odveden nebo nárokován u státu.
Pro plátce je DPH položka, která většinou neovlivňuje náklady ani výnosy. Pokud nelze daň uplatnit na výstupu, je tato součástí nákladů nebo pořizovacích nákladů u dlouhodobého majetku.

Odkazy

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - obsahMísto plnění DPH

Plátce DPH
Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Předmět daně z přidané hodnoty
Registrace plátce DPH z titulu obratu

Základ daně DPH
Základní pojmy DPH
Zdanitelná plnění DPH
Zdaňovací období DPH

Osobní nástroje