Logolink.png

Daňový řád a příjem ze závislé činnosti

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Jde o procesněprávní předpis upravující správu daní. Jedná se o důležitou právní normu. Předepisuje pravidla pro správné zjištění a stanovení daní, úhrady daní a vymezuje práva a povinnosti daňových subjektů. Doprovodným zákonem k daňovému řádu je zákon č. 281/2009 Sb., kterým je provedena novelizace zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Právní rámec

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Doplňující informace

Daňový řád byl vydán ve Sbírce zákonů v částce 87/2009 Sb. dne 3. září 2009, v této částce je i doprovodný zákon 281/2009 Sb., který upravuje více než stovku dalších zákonů. 281/2009 v podstatě upravuje číslování v zákonech, změny terminologií atd. Tyto zákony nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Zároveň se ruší dnem 31. 12. 2010 dřívější zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků.

Odkazy

Běh lhůty pro stanovení daně za r. 2011 při provádění srážek daně zvláštní sazbou daně (srážková daň) dle daňového řádu. Příklad
Běh lhůty pro stanovení daně za r. 2011 při provádění srážek záloh na daň dle daňového řádu. Příklad
Daň vybíraná srážkou zaměstnavatelem jako plátcem daně dle daňového řádu
Daňové řízení dle daňového řádu
Daňové tvrzení dle daňového řádu
Dodatečné vyúčtování dle daňového řádu
Kdy dodatečné vyúčtování nelze podat (předcházející roky) dle daňového řádu
Lhůta pro stanovení daně od r. 2011 obecně dle daňového řádu
Lhůta pro stanovení daně před účinností daňového řádu
Lhůta pro stanovení daně dle daňového řádu
Majetková odpovědnost za výběr daní dle daňového řádu
Náprava nesrovnalostí pří výběru daně dle daňového řádu
Obsah vyúčtování dle daňového řádu
Opravné vyúčtování a následné hlášení dle daňového řádu
Obecně k zaokrouhlování daně, zálohy na daň dle daňového řádu + pokyn D 346
Penále dle daňového řádu
Pokuta za opožděné podání daňového tvrzení dle daňového řádu
Povinnost podat hlášení a vyúčtování dle daňového řádu
Porovnání rozdílného určení lhůt pro stanovení daně podle zákona o správě dani a poplatků a nově daňového řádu v r. 2010 a v r. 2011
Prodlužování lhůty pro stanovení daně dle daňového řádu
Řádné vyúčtování dle daňového řádu
Revize daně správcem daně dle daňového řádu
Stížnost na postup plátce dle daňového řádu
Výčet důležitých §§ daňového řádu vztahujících se k práci účetních a to nejen mzdových
Vyměření daně vybíráné srážkou na základě tvrzení plátce daně
Vyměření daně vybírané srážkou dle daňového řádu
Výše pokuty za opožděné podání daňového tvrzení dle daňového řádu
Zaokrouhlení zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků r. 2011
Zaokrouhlování daně vybírané zvláštní sazbou daně r. 2011 – pokyn D 346
Základní povinnosti plátce daně dle daňového řádu

Osobní nástroje