Logolink.png

Daňový pokyn D – 6 k Příloze č. 1

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Nedílnou součástí stavebních děl je i technické vybavení stavebních děl, zahrnující např.:

K Příloze č. 1

 • vnitřní rozvody studené a teplé vody (včetně rozvodů pro ústřední vytápění), páry a související regulační a měřicí technika s výjimkou výměníkových stanic uvedených v pokynu k §26 zákona v bodě 2.,
 • vnitřní rozvody kanalizace,
 • vnitřní odpadové šachty,
 • vnitřní rozvody elektroinstalace včetně nástropních a nástěnných svítidel a příslušných rozvodných skříní a rozvaděčů, slaboproudá a sdělovací vnitřní vedení, včetně rozvodů zabezpečovacích a bezpečnostních zařízení, rozvody datových sítí, hromosvody,
 • venkovní osvětlení stavebních děl s výjimkou osvětlení výrobních nebo provozních zařízení, osvětlení výškových objektů,
 • vnitřní rozvody vzduchu (klimatizace a vzduchotechnika) a plynů,
 • lokální a ústřední vytápění včetně kotlů a výměníkových stanic pro dům (budovu), resp. pro několik domů (blok) v domech a budovách bez ohledu na druh topného média (kromě kotlů a výměníkových stanic v samostatných budovách výtopen a energetických stavebních děl),
 • základní armatury a vybavení spojené se stavebním dílem (klozety, vany, umyvadla, dřezy, baterie, kuchyňské sporáky, kuchyňské odsávače par, karmy, bojlery, osušovače rukou), prefabrikovaná jádra,
 • vestavný nábytek,
 • osobní výtahy a nákladní výtahy, kromě technologických nákladních výtahů uvedených v tomto pokynu k §26 zákona bod 1.,
 • zabudované konstrukce (kovové atd.), sloužící k upevňování účelových zařízení a předmětů,
 • zabudovaná umělecká díla v domech a budovách,
 • obklady stěn a stropů včetně zavěšených stropů (např. kazetových),
 • protipožární zařízení včetně rozvodů a hasicích přístrojů, kromě požárně- bezpečnostních zařízení, která jsou k hašení na technologických zařízeních a zabezpečovacích zařízeních a požární signalizace v domech a budovách uvedených v tomto pokynu k §26 zákona v bodě 1.,
 • stavební konstrukce jeřábových drah včetně pojezdových kolejnic a sběračů,
 • izolace stavebních děl všeho druhu,
 • okenice, mříže, rolety, žaluzie, markýzy,
 • dopravní značky a dopravní značení.

Odkazy

Daňový pokyn D – 6 k zákonu o dani z příjmů

Osobní nástroje