Logolink.png

Daňový pokyn D – 6 k zákonu o dani z příjmů

Z Knihovna

Verze z 2. 9. 2012, 12:08; Kavan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

K § 26
K § 29
K § 33
K Příloze č. 1

Právní rámec

Daňový pokyn D – 6 k zákonu o dani z příjmů

Metodika

Vybrané účetní jednotky se řídí při posuzování technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku uvedeným pokynem. Pokyn není závazný pro účetní jednotky, ale účetní jednotky se jím převážně řídí.

Odkazy

Daňový pokyn D – 6 k § 26
Daňový pokyn D – 6 k § 33
Daňový pokyn D – 6 k Příloze č. 1

Osobní nástroje