Logolink.png

Daně z příjmů

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Daně z příjmů upravuje zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

  • Daňový pokyn MF D-6 k jednotnému postupu
  • Pokyn MF D-285 k aplikaci § 6, odst. 1 a 2 zákona

Od 1. 1. 2011 byl nahrazen zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků zákonem č. 280/2009 Sb. daňový řád (ten se vztahuje i k ostatním daním, nejenom k daním z příjmů – jde o procesní zákon)

Právní rámec

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád
Zákon č. 281/2009 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

Doplňující informace

Daňový řád upravuje například:

  • místní příslušnost
  • kontrolní činnosti správce daně
  • zajištění a vymáhání daně
  • zaokrouhlování

Dochází k mnoha změnám oproti předcházejícímu zákonu o správě daní a poplatků. Přináší změny mnoho změn v názvosloví, ale nejedná se pouze o jiné pojmenování – bývá i jiná specifikace pojmu.
Zákon o daních z příjmů:
Tento zákon řeší daně z příjmů jako celek – vztahuje se jak na fyzické osoby, tak na osoby právnické
Určuje, které příjmy a za jakých podmínek dani podléhají, případně nepodléhají nebo jsou od daně osvobozené, termíny splatnosti daně, termíny podání tvrzení (přiznání) …

Odkazy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – Obsah

Osobní nástroje