Logolink.png

Dobrovolný svazek obcí

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Obce mají právo být členy dobrovolného svazku obcí (DSO) za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů.
(2) Obce mohou vytvářet dobrovolné svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce.
(3) Svazek obcí je právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

Právní rámec

§ 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Odkazy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Obsah
Obecní zřízení
Spolupráce mezi obcemi
Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí
Občané obcí sdružených v dobrovolném svazku obcí
Přezkoumání hospodaření svazku


Jiné

Aktualizace k 1.1.2013

Osobní nástroje