Logolink.png

Dohoda o provedení práce

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Právní rámec

§ 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Metodika

Lze uzavřít jednu dohodu na dobu celého kalendářního roku, ale celkově se musí dodržet 300 hod.
Příjem do 5.000 Kč je zdaněn srážkovou daní, příjem nad 5.000 Kč je zdaněn zálohovou daní.

Od 1. 1. 2012 je u dohody o provedení práce v případě dosažení odměny vyšší než 10 000 Kč odvedeno sociální a zdravotní pojistné.

U dohody o pracovní činnosti a u dohody o provedení práce musí být vždy dodržena ustanovení §§ 191198 a § 206 (jedná se v nich o nárok na náhradu mzdy při pracovní neschopnosti, nárok na nemocenské dávky apod., o překážkách v práci, ale též povinnostech zaměstnance vůči zaměstnavateli - např. včas oznámit nepřítomnost v práci, pokud je předem známa, doložit důvody nepřítomnosti apod.)

Odkazy

Zákoník práce – obsah
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje