Logolink.png

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

Jedná se o:
- dohodu o pracovní činnosti
- dohodu o provedení práce

Právní rámec

§ 74 až § 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce


Odkazy

Pracovní poměr
Ustanovení ZP, která neplatí pro práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Osobní nástroje