Logolink.png

Elektronizace veřejné správy

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Elektronizaci veřejné správy upravují zákony:

  • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Právní rámec

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Odkazy

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Jiné

[Portál veřejné správy]
[Portál veřejné správy]

Osobní nástroje