Logolink.png

Evidované údaje při provádění srážek ze mzdy nebo platu

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Zaměstnavatel provádějící srážky ze mzdy nebo platu eviduje tyto údaje:
Jméno a příjmení, adresu (u fyzické osoby)
Název a sídlo (u právnické osoby)
Písemnosti týkající se prováděných srážek (např. rozhodnutí, výměry, korespondence)
Doklady týkající se mzdy nebo platu
- a to po stejnou dobu jako ostatní údaje.

Právní rámec

§ 150 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Je dobré si u těchto srážek vést pomocný přehled o celkové částce k úhradě a jejím postupném umořování. Pokud úhrada (např. jde-li o výživné) je uskutečňována prostřednictvím poštovních služeb přikládat si do spisu fotokopie dokladů o úhradách, stejně tak i fotokopie bankovních výpisů dokládajících převody.

Odkazy

Odměňování

Osobní nástroje