Logolink.png

Fond národního majetku České republiky

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Činnost Fondu národního majetku České republiky je definována takto: „Majetek zrušeného podniku nebo vyňatá část majetku podniku podle rozhodnutí o privatizaci přechází dnem zrušení podniku bez likvidace nebo dnem vynětí tohoto majetku na Fond. Tímto dnem přechází podle rozhodnutí o privatizaci na Fond také majetek, který je ve správě Pozemkového fondu České republiky.“

Jedná se tedy o privatizační agenturu, která byla zřízena v roce 1991 za účelem technické realizace jednotlivých privatizačních rozhodnutí a dočasné správy státních podílů určených k postupné privatizaci.

Fond byl zrušen v roce 2005 zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku). Od konce roku 2005 převzalo činnost ministerstvo financí.

Právní rámec

§ 5 zákona č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby

Odkazy

Veřejná správa

Osobní nástroje