Logolink.png

Fond odměn dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Fond odměn
(1) Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy.
(2) Tvorbu fondu odměn provede příspěvková organizace na základě schválení výše zlepšeného výsledku hospodaření a jeho rozdělení zřizovatelem.
(3) Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům. Přednostně se z fondu odměn hradí případné překročení prostředků na platy, jehož výše se zjišťuje podle zvláštního právního předpisu.

Právní rámec

§ 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Účtování

Tvorba fondu odměn
Čerpání fondu odměn
Převod peněžních prostředků

Metodika

Odkaz na jiný právní předpis: Nařízení vlády č. 381/2010 Sb., [1] způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Odkazy

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah
Peněžní fondy příspěvkových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Účet 411 – Fond odměn

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje