Logolink.png

Hlavní činnost vybrané účetní jednotky

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Hlavní činností se pro účely vyhlášky č. 410/2009 Sb. rozumí veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena jiným právním předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem.


Právní rámec

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a další

Metodika

Vybraná účetní jednotka analyticky člení účtování hlavní činnosti. Ve výkazu zisku a ztráty odděleně vykazuje výsledek hospodaření za hlavní činnost.

Odkazy

Roční rozpočet
Obsah rozpočtu
Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje