Logolink.png

Kompenzační peněžní operace

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1)Do údajů o plnění rozpočtu se kompenzačně zařazují peněžní operace:
a)vrácené přijaté zálohy a vrácené neoprávněně přijaté peněžní prostředky – do plnění rozpočtu se zahrnou ve stejné výši, ale v záporné hodnotě příjmů téhož rozpočtového roku,
b)vrácené poskytnuté zálohy a vrácené neoprávněně vydané peněžní prostředky, a to ve stejné výši, ale v záporné hodnotě výdajů téhož rozpočtového roku.

(2) Podle odstavce 1 se postupuje také v případě,
a) že v daném rozpočtovém roce dojde ke vzájemné náhradě uskutečněných výdajů mezi osobami řídícími se rozpočtovou skladbou, nebo
b) jestliže rozpočet zprostředkovává vztahy mezi rozpočtem vyššího stupně a rozpočty nižších stupňů.

Právní rámec

§ 21 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Odkazy

Rozpočtový proces
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah
Územní rozpočet

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje