Logolink.png

Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti

Z Knihovna

Verze z 14. 1. 2013, 21:24; Kavan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Ministerstvo vnitra kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí. Krajské úřady v přenesené působnosti kontrolují výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí.

(2) Magistráty územně členěných statutárních měst v přenesené působnosti kontrolují výkon samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst.

Právní rámec

§ 129 odst. 1 - 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Metodika

Zastupitelstvo obce v rámci své kompetence nemůže změnit výrok přezkumu hospodaření, ale v případě výhrad může požádat o kontrolu ministerstvo vnitra.
V případě výhrad k výkonu přenesené působnosti, požádá o kontrolu krajský úřad.

Odkazy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Obsah
Samostatná působnost obce
Přenesená působnost obce – výkon státní správy

Jiné

Aktualizace k 1.1.2013

Osobní nástroje