Logolink.png

Kontroly v pracovněprávních vztazích

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Tento § odkazuje na zvláštní právní předpisy, řešící tuto problematiku.
Je to především zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Dále např. zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě - ale, ten se naší práce netýká. Zákon o inspekci práce je zaměřen na dodržování právních předpisů a předpisů dodržování bezpečnosti práce.
Úřad inspekce práce a inspektoráty práce kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů:
- Na základě kterých vznikají zaměstnancům nároky z pracovněprávních vztahů, tedy odměňování, náhrady mzdy a platu, náhrady výdajů souvisejících se zaměstnáním
- Pracovní dobu, doby odpočinku
- Bezpečnost práce, bezpečnost provozu technologických zařízení
- Zaměstnávání mladistvých, zaměstnanců pečujících o děti nebo osoby převážně nebo úplně bezmocné
- Plnění kolektivních smluv nebo vnitřních předpisů zaměstnavatelů, pokud upravují práva zaměstnanců
- Vedou informační systém o pracovních úrazech


Právní rámec

§ 323 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Úřady práce kontrolují dodržování povinností zaměstnavatelů týkající se předpisů o zaměstnanosti. Jde o dodržování předpisů při platební neschopnosti zaměstnavatele, zaměstnávání cizinců, zaměstnávání osob zdravotně postižených - včetně odvodů do státního rozpočtu při nesplnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením (tj. u organizací nad 25 zaměstnanců), hospodaření s příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, příspěvků a dotací na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, diskriminaci apod.


Odkazy

Pracovní vztahy

Osobní nástroje