Logolink.png

Mzdy - vnitřní předpis

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Zaměstnavatelé, u kterých nepůsobí odborová organizace (neplatí zde tudíž kolektivní smlouva), vytvářejí vnitřní předpisy upravující mzdové a platové nároky zaměstnanců, ale i ostatní práva plynoucí z pracovněprávních vztahů. Nikdy ale nesmí upravovat povinnosti jednotlivého zaměstnance (jde o předpis obecný, platný pro celou organizaci, případně pro jednotlivé provozy, skupiny zaměstnanců). Musí být písemný, nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy, nesmí být vydáván se zpětnou platností - jinak je v dané části neplatný. Musí s ním být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci organizace. Veškeré změny, případně zrušení, musí být provedeny písemně a do 15 dnů je zaměstnavatel povinen s těmito změnami seznámit zaměstnance.

Právní rámec

§ 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Vnitřní předpis nabývá platnosti dnem v něm uvedeným, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen.
Je závazný jak pro zaměstnavatele, tak pro všechny jeho zaměstnance. Musí být přístupný všem zaměstnancům zaměstnavatele.
Musí být uchováván 10 let od ukončení jeho platnosti.
Zrušení vnitřního předpisu nemá vliv na nároky vzniklé z pracovněprávních vztahů, které vznikly před jeho zrušením.


Odkazy

Odměňování

Osobní nástroje