Logolink.png

Nástroje finančního hospodaření

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem.

(2) Územní samosprávný celek a svazek obcí vede účetnictví podle zvláštního zákona.

Právní rámec

§ 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Metodika

Mezi nástroje finančního hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí patří:

Účetnictví se vede podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Odkazy

Rozpočtový výhled
Roční rozpočet
Rozpočtové provizorium
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah
Územní rozpočet

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje