Logolink.png

Návratná finanční výpomoc obce

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Návratná finanční výpomoc

  • je určená ke krytí dočasného časového nesouladu mezi čerpáním rozpočtovaných výdajů a plněním rozpočtových příjmů,
  • lze ji získat ze
    • státního rozpočtu
    • rozpočtu kraje
    • rozpočtu jiné obce
  • je bezúročná
  • opožděné splácení se považuje za zadržení peněžních prostředků (správní delikt)

Právní rámec

§ 7 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Metodika

Návratná finanční výpomoc se poskytuje na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a proto ji mohou poskytovat jenom organizace, které se řídí rozpočtem.

Návratnou finanční výpomoc lze z veřejného rozpočtu poskytnout komukoliv (jinému rozpočtu, fyzické osobě, právnické osobě).

Návratná finanční výpomoc, na rozdíl od úvěru nebo půjčky, je ze zákona bezúročná.

Odkazy

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah
§ 7 - Příjmy rozpočtu obce

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje