Logolink.png

Název obce, části obce

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Každá obec má svůj název.
Ke změně názvu obce dává souhlas Ministerstvo vnitra na návrh obce.
Názvy mají též části obce. Názvy částí obce jsou zpravidla převzaty z názvu zaniklých obcí, osad nebo z názvů historicky vzniklých území, na nichž se tyto části obce nacházejí.
Název obce, jejích částí, ulic a jiných veřejných prostranství se uvádějí vždy v českém jazyce.

Právní rámec

§ 27 odstavec 1-2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

§ 29 odstavec 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Odkazy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Obsah
Obecní zřízení
Obec
Část obce
Označení budov
Číslo popisné
Číslo evidenční
Číslo orientační
Povinnosti vlastníka nemovitosti a označování budov
Přečíslování budov
Označení ulic a jiných veřejných prostranství
Veřejné prostranství

Jiné

Aktualizace k 1.1.2013

Osobní nástroje