Logolink.png

Nesoulad obecně závazné vyhlášky obce se zákonem - samostatná působnost

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy.
Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky.
Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci.

Právní rámec

§ 123 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Odkazy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Obsah
Obecní zřízení
Nesoulad usnesení, rozhodnutí obce se zákonem - samostatná působnost
Nesoulad nařízení obce se zákonem - přenesená působnost
Nesoulad usnesení, rozhodnutí obce - přenesená působnost
Nesoulad usnesení, rozhodnutí městského obvodu nebo části se zákonem - samostatná působnost

Osobní nástroje