Logolink.png

Obec

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Obec

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů;
  • tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce,
  • je veřejnoprávní korporací,
  • má vlastní majetek
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů,
  • při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Právní rámec

§ 1, 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Odkazy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Obsah
Obecní zřízení
Orgány obce
Městys
Orgány městyse
Město
Orgány města
Statutární město
Orgány statutárního města
Orgány statutárních měst a přenesená působnost
Správa města statutem
Statut města
Orgány městské části statutárního města
Orgány městského obvodu statutárního města
Orgány městských obvodů a městských částí a výkon státní správy
Území obce
Vlajka obce
Znak obce
Znak a vlajka městských obvodů a městských částí statutárního města
Primátorské insignie
Závěsný odznak
Používání závěsného odznaku
Obecní policie
Správce obce
Činnost správce obce
Správce městského obvodu nebo městské části
Povinnosti obce
Svěřená věc z vlastnictví statutárního města - odejmutí

Osobní nástroje