Logolink.png

Obecní zřízení

Z Knihovna

Verze z 11. 1. 2013, 10:07; Kavan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky.

Právní rámec

Článek 99 Ústavy ČR
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení)

Metodika

Ústava zaručuje územním samosprávným celkům samosprávu. Článek 8 Ústavy ČR obsahuje bližší vymezení územní samosprávy obce. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, který vymezuje práva a povinnosti obce v rámci její samostatné působnosti.

Odkazy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Obsah
Obec
Název obce, části obce
Vznik nové obce
Spolupráce mezi obcemi
Občan obce
Starosta obce
Rada obce
Komise rady obce
Zastupitelstvo obce
Odměna uvolněného člena zastupitelstva obce
Výbory zastupitelstva obce
Samostatná působnost obce
Přenesená působnost obce – výkon státní správy
Obecní úřad
Nesoulad obecně závazné vyhlášky obce se zákonem - samostatná působnost
Majetek a hospodaření obce
Veřejnoprávní korporace

Jiné

Aktualizace k 1.1.2013

Osobní nástroje