Logolink.png

Obecně prospěšná společnost

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která především poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za podmínek předem stanovených a stejných pro všechny uživatele. Hospodářský výsledek společnosti musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla společnost založena. Hospodářský výsledek společnosti nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů, orgánů společnosti nebo zaměstnanců.

Obecně prospěšná společnost se zakládá dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Její název musí obsahovat označení „obecně prospěšná společnost“ nebo zkratku „o. p. s.“.

Územní samosprávný celek se může stát účastníkem (společníkem) obecně prospěšných společností nebo obchodních společností, na jejichž činnosti se podílí svým majetkem včetně peněžních prostředků.

Právní rámec

§ 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
§ 23 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Odkazy

Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje