Logolink.png

Ocenění sbírek

Z Knihovna

Verze z 18. 8. 2011, 18:31; Kavan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Sbírka muzejní povahy, u které není známa pořizovací cena, se oceňuje 1 Kč. Pokud dochází ke změnám v jejím rozsahu, ocenění této sbírky se nemění. Pokud dochází ke změně rozsahu sbírky muzejní povahy, u které je známa pořizovací cena, ocenění této sbírky muzejní povahy se upraví o ocenění věci, které se příslušná změna týká.

Právní rámec

§ 71 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

Metodika

Sbírky muzejní povahy vymezuje zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Odkazy

http://www.mkcr.cz
Muzeum

Osobní nástroje