Logolink.png

Odměna

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu.

Právní rámec

§ 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Metodika

Jedná se o nenárokovou složku.

Posouzení míry mimořádnosti a významnosti splněného úkolu je zcela na vedoucím pracovníkovi zaměstnavatele. Její výše není nikterak právně omezena, ale měla by být přiměřená zásluhám na splnění úkolu. Je nutno též přihlédnout k její přiměřenosti a možnostem zaměstnavatele - částkám určeným na platy.

Používá se též

  • při dovršení 50 let věku zaměstnance,
  • při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na důchod starobní.

Její možné využití je i jako odměna za poskytnutí pomoci při požáru nebo jiných živelních pohromách. Jak při odstraňování následků, tak i pomoc při předcházení těmto stavům.

Odkazy

Zákoník práce – obsah

Odměňování

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje