Logolink.png

Odměna uvolněného člena zastupitelstva obce

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Uvolněným členům zastupitelstva obce, poskytuje obec za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva obce odměnu podle tohoto zákona. Odměna se vyplácí z rozpočtových prostředků obce.
Odměnou se rozumí peněžitá plnění poskytovaná obcí uvolněným členům zastupitelstva obce za výkon jejich funkce;
Za odměnu se nepovažují plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem jejich funkce podle zvláštních právních předpisů, zejména cestovní náhrady.
Odměnou podle odstavce je
a) měsíční odměna,
b) odměna při skončení funkčního období.
Měsíční odměna podle tohoto zákona náleží i po dobu dovolené.

Právní rámec

§ 71 odstavec 1- 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
§ 73 odstavec 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Odkazy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Obsah
Obecní zřízení
Odměna neuvolněného člena zastupitelstva
Splatnost a výplata odměny členům zastupitelstva obce
Měsíční odměna členů zastupitelstva
Odměna při skončení funkčního období
Výše odměny při skončení funkčního období
Výplata odměny uvolněnému členu zastupitelstva
Odměna při souběhu funkcí
Cestovní náhrady člena zastupitelstva
Nárok na dovolenou uvolněného člena zastupitelstva

Osobní nástroje