Logolink.png

Odvod za porušení rozpočtové kázně

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Odvod za porušení rozpočtové kázně se ukládá v případě, že byly neoprávněně použity nebo zadrženy prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávného celku či svazku obcí. Odvod provádí ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, a to do rozpočtu, z něhož mu byly peněžní prostředky poskytnuty. Výše odvodu odpovídá částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Odvod lze uložit do 10 let počítaných od 1.ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně.


Právní rámec

§ 22 odst. 4) – 14) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Odkazy

Porušení rozpočtové kázně
Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje