Logolink.png

Orgány moci výkonné

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Moc výkonná je definována Ústavou ČR. Mezi orgány moci výkonné patří:
- Prezident republiky – hlava státu, z výkonu své funkce není odpovědný,
- Vláda – vrcholný orgán výkonné moci – orgán kolektivní – vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně,
- Státní zastupitelství,
- Ministerstva a jiné správní orgány, jejichž zřízení a působnost je stanovena zákony,

Právní rámec

Hlava třetí zákona č. 1/ 1993 Sb., Ústavní zákon

Odkazy

Veřejná správa

Osobní nástroje