Logolink.png

Orgány veřejné moci

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Orgán veřejné moci je takový orgán, který je nositelem veřejné moci.
Orgány veřejné moci jsou

  • státní orgány (např. Parlament, soudy, Policie ČR,
  • ministerstva a jiné ústřední správní úřady),
  • orgány územní samosprávy (například obecní úřad, obecní nebo městská policie).

Veřejnou mocí disponují i jiné subjekty, které mají postavení obdobné orgánu veřejné moci, jako jsou např. orgány profesní či zájmové samosprávy (například některé orgány profesních komor a stavovských komor), zdravotní pojišťovny, právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají státní správu (např. stanice technické kontroly, rybářská stráž).

Právní rámec

Zdroj: Slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě
[1]

Odkazy

Veřejná správa

Osobní nástroje