Logolink.png

Organizační složka zřízená ÚSC

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Organizační složka ÚSC je organizace zřízená územním samosprávným celkem k plnění konkrétního úkolu.

Organizační složka:

  • nemá právní subjektivitu,
  • není účetní jednotkou,
  • hospodaří jménem svého zřizovatele,
  • vzniká rozhodnutím zastupitelstva územního samosprávného celku.

Právní rámec

§ 23 a § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Odkazy

Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje