Logolink.png

Osobní spis zaměstnance

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Zaměstnavatel je oprávněn vést osobní spis zaměstnance.
Osobní spis smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v základním pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3.

(2) Do osobního spisu mohou nahlížet

  • vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřízeni.

Právo nahlížet do osobního spisu má

  • orgán inspekce práce,
  • Úřad práce České republiky,
  • Úřad pro ochranu osobních údajů,
  • soud,
  • státní zástupce,
  • policejní orgán,
  • Národní bezpečnostní úřad a
  • zpravodajské služby.

Za nahlížení do osobního spisu se nepovažuje předložení jednotlivé písemnosti zaměstnavatelem z tohoto spisu vnějšímu kontrolnímu orgánu, který provádí kontrolu u zaměstnavatele a který si tuto písemnost vyžádal v souvislosti s předmětem kontroly prováděné u zaměstnavatele.

(3) Zaměstnanec má právo nahlížet do svého osobního spisu, činit si z něho výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to na náklady zaměstnavatele.

Právní rámec

§ 312 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Metodika

S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zákoník práce výslovně umožňuje vést osobní spis zaměstnance.
Po skončení pracovního poměru zaměstnavatel s tímto spisem nakládá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, ale také s ohledem na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivaci.

Mezi doklady, které v osobním spise nezůstávají patří:
Osobní dotazník, žádost o zasílání výplaty na účet, případně i výpis z trestního rejstříku.

Odkazy

Zákoník práce – obsah

Jiné

Aktualizace k 1.1.2013

Osobní nástroje