Logolink.png

Příjmy rozpočtu obce

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

§ 7 odst. 1 – Příjmy rozpočtu obce tvoří zejména
§ 7 odst. 2 – Příjmy rozpočtu obce z Národního fondu
§ 7 odst. 3 – Použití návratných zdrojů obce
§ 7 odst. 4 – Návratná finanční výpomoc obce

Právní rámec

§ 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Metodika

Příjmy rozpočtu definovány v tomto § se týkají příjmů hlavní činnosti.
Např. příjmy z lesa vyplývající z povinnosti starostlivosti o les v návaznosti na lesní zákon, se považují za příjmy z vlastního majetku a účtují se v hlavní činnosti.

Odkazy

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje