Logolink.png

Příplatky pro zaměstnance veřejné sféry

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

§ 131 - osobní příplatek - určuje zaměstnavatel
§ 124 - zastupování - při zastupování delším než 4 týdny náleží příplatek za stejných podmínek jako zaměstnanci, který je zastupován
§ 125 - příplatek za noční práci (mezi 22 a 6 hodinou) - ve výši 20 % průměrného výdělku
§ 126 - příplatek za práci v sobotu a v neděli - ve výši 25 % průměrného výdělku
§ 127 - práce přesčas - 25 % průměrného výdělku, pokud jde o den nepřetržitého odpočinku v týdnu je výše příplatku 50% průměrného platu
§ 130 - příplatek za dělenou směnu (musí být souhrn přerušení minimálně 2 hodiny) - ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku
§ 132 - příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - jeho výše je dvojnásobek průměrného platu (pouze pro pedagogické pracovníky za práci nad rámec hodin stanovených ředitelem
§ 133 - specializační příplatek pedagogického pracovníka (při výkonu specializovaných činností, k jejichž výkonu jsou nutné další kvalifikační předpoklady (§ 9a zákona) - výše příplatku je od 1.000,- Kč do 2.000,- Kč
§ 135 - práce ve svátek - příplatek ve výši průměrného hodinového výdělku

Právní rámec

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za vedení podle § 124, je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. To neplatí o práci přesčas konané v noci, v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti. V platu vedoucího zaměstnance, který je statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky, je vždy přihlédnuto k veškeré práci přesčas.

Platí od 1.1.2012

Odkazy

Odměňování

Osobní nástroje