Logolink.png

Příspěvková organizace zřízená ÚSC

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Příspěvková organizace ÚSC je právnická osoba zřízená územním samosprávným celkem k plnění konkrétního úkolu, zpravidla k činnostem, které nevytvářejí zisk.

O vzniku příspěvkové organizace rozhoduje zřizovatel vydáním zřizovací listiny, ve které vymezí

  • hlavní účel,
  • předmět činnosti organizace,
  • označení statutárních orgánů,
  • okruhy doplňkové činnosti,
  • a další podrobnosti.

Příspěvková organizace se zapisuje do obchodního rejstříku na základě návrhu podaného zřizovatelem. Údaje o vzniku organizace a obsahu zřizovací listiny a údaje o případném rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace se zveřejňují v Ústředním věstníku České republiky.

Právní rámec

§ 23 a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Odkazy

Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje