Logolink.png

Přebytkový rozpočet

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Přebytkový rozpočet je v případě, kdy příjmy běžného kalendářního roku jsou vyšší než výdaje téhož období.

Právní rámec

§ 4 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Metodika

Přebytkový rozpočet bývává schválen v případech, kdy územně samosprávný celek získal příjmy, např. z prodeje majetku nebo přijal dotaci, která se využije v následujícím období apod.

Odkazy

Přebytek rozpočtu
Roční rozpočet
Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje