Logolink.png

Předseda komise

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Předsedou komise podle odstavce 2 může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti.
Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.

Právní rámec

§ 122 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Odkazy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Obsah
Obecní zřízení
Komise rady obce

Jiné

Aktualizace k 1.1.2013

Osobní nástroje