Logolink.png

Přestávky v práci

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

§ 88: Jde o přestávku na jídlo a relaxaci, kterou je zaměstnavatel zaměstnanci povinen poskytnout a může být vcelku nebo rozdělena. Tato se nezapočítává do pracovní doby.
§ 89: Jde o přestávky vyplývající ze zvláštních předpisů (např. u řidičů). Tyto se do pracovní doby započítávají – jsou tedy placeny. Pokud se předepsaná doba čerpání této přestávky kryje s dobou přestávky na jídlo a oddech, potom se tato do pracovní doby započítává.

Právní rámec

§ 88 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce – přestávka na jídlo a oddech
§ 89 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce – bezpečnostní přestávka

Doplňující informace

Přestávku na jídlo a oddech nelze poskytovat na začátku ani na konci směny.
Musí být poskytnuta nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce.
Může být rozdělena i na několik částí, ale alespoň jedna část musí činit nejméně 15 minut a součet přestávek po 6 hodinách nepřetržité práce musí být 30 minut.
Mladistvému zaměstnanci se tato přestávka musí poskytnout nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. (Mladiství zaměstnanci jsou ti, kterým ještě není 18 let)

Odkazy

Pracovní poměr

Osobní nástroje